Ověřování vzdělávacího programu Marketingové dovednosti u partnerské školy SPŠ Otrokovice v rámci projektu DVpV

Ověřování vzdělávacího programu Marketingové dovednosti u partnerské školy SPŠ Otrokovice v rámci projektu DVpVVzdělávací program Marketingové dovednosti autorů Ing. Juračkové a Ing. Dederlové je cílenou pomocí odborným pracovníkům pohybujících se v obchodním prostředí firmy, výrobního podniku nebo organizace pro objasnění, pochopení a dosažení nových vědomostí a dovedností při provádění různých činností za účelem zefektivnění dosažených výsledků spojených s touto činností.


Podstatou a cílem tohoto vzdělávání je proškolení odborných pracovníků na nové podmínky v tomto zaměření s cílem získání, osvojení a zdokonalení vědomostí a dovedností v oblasti základů ekonomiky podniku, marketingového výzkumu a práci s informacemi, nástroji marketingu a jejich použití, marketingovou komunikaci a řešení propagace s cílem nejúspěšnějšího odbytu výrobku (produktu).
Ověřování tohoto VP probíhalo v prostorách školy za ztížených podmínek stěhování školy na nové pracoviště výukou probíraných celků dle stanovených 4 modulů. Vymezená délka VP je stanovena na 40 hodin a jeho ověřování probíhalo v měsíci červenci s ukončením dne 31.7. 2012 s nízkým počtem jen 2 školených účastníků, viz foto. Ověřování proběhlo pod vedením lektorů Ing. Lidmily Juračkové a ing. Karly Dederlové.
Účastníkům ověřování byl předán k vyplnění dotazník k otázkám jejich dalšího vzdělávání a postojů k vzdělávání, který poslouží k celkovému přehledu a vyhodnocení běhu projektu Další vzdělávání pro Vás a taktéž dotazník s odbornou tématikou pro vyhodnocení jejich připomínek k případnému vylepšení či doplnění tohoto VP.
Účastníkům ověřování Marketingové dovednosti bylo dne 28. 8. 2012 na slavnostním ukončení za účasti ředitelky školy Mgr. Homolkové předáno Osvědčení, viz ukázka, které dokladuje účast na proběhlých modulech tohoto vzdělávacího programu a poslouží jako uznání částečné kvalifikace ve výše uvedené činnosti.
V rámci běhu tohoto projektu a klíčové aktivity č. 04 to bylo poslední ukončené ověřování vzdělávacího programu. Další ověřování inovovaných VP bude probíhat v době udržitelnosti projektu po dobu 5 let, vždy s minimálně 1 ověřením VP všech partnerských škol.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.