O projektu

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je tvorba a inovace vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých na 9 středních školách působících ve Zlínském kraji. Vzdělávací programy budou vytvořeny a inovovány ve vazbě na hodnotící a kvalifikační standardy vytvořené v rámci Národní soustavy kvalifikací a nebo v návaznosti na školní vzdělávací programy. Vytvořené programy budou posouzeny sociálními partnery zapojených škol.

Další aktivitou projektu bude proškolení tvůrců modularizovaných vzdělávacích programů v oblasti jejich tvorby, struktury a obsahu Národní soustavy kvalifikací a v oblasti platné legislativy. Dále budou rozvíjeny způsobilosti budoucích lektorů v oblasti andragogiky (vzdělávání dospělých).

V rámci projektu bude vytvořena široká partnerská síť a analytický dokument popisující aktuální potřeby a prognózu poptávky po dalším vzdělávání. Bude zvýšena informovanost  o vzdělávacích programech jednotlivých škol dle svého oboru a zaměření, o dalším vzdělávání poskytovaného středními školami zejména v souvislosti s poptávkou a odrazem aktuálních potřeb a požadavků současného trhu práce.

Popis cílové skupiny a její zapojení
Cílovou skupinou projektu jsou prvotně a předřazeně především účastníci dalšího vzdělávání, kterým bude vytvořena nabídka celkem 18 inovovaných vzdělávacích programů v různých oborech a zaměřeních na základě zesíťované analýzy poptávky trhu práce, vycházející z rekvalifikačních požadavků  a taktéž potřeb celoživotního vzdělávání. Absolvováním dalšího vzdělávání získají účastníci vyšší konkurenceschopnost a tím možnost uplatnění na trhu práce nebo si zvýší odbornou přípravu pro toto uplatnění. Předpokládá se, že tímto projektem dalšího vzdělávání projde alespoň 81 účastníků dalšího vzdělávání.

Další cílovou skupinou projektu jsou pracovníci vzdělávacích institucí, zejména vyučující a lektoři, jež budou postupně vzdělávání zejména v oblasti andragogiky, hodnocením vzdělávacích programů a stavbou a používáním profesních kvalifikačních a hodnotících standardů dle NSK k dosažení co nejoptimálnějších vzdělávacích programů pro dospělé. Pod vedením školních vedoucích odborných řešitelů bude připraveno 18 inovovaných vzdělávacích programů ve vazbě na oborové nabídky. Inovace vzdělávacích programů bude v sobě odrážet i analytickou činnost sociálních partnerů  nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Motivací této cílové skupiny bude mimo zvýšení způsobilosti v oblasti andragogiky a legislativy, zabývající se ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání, možnost výuky v oblasti vzdělávání dospělých a využití osobního potenciálu při tvorbě a výuce obdobných vzdělávacích programů a tím i zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Předpokládá se, že v tomto projektu bude zapojeno alespoň 72 pracovníků vzdělávacích institucí.

Komentáře nejsou povoleny.