Ověřování VP Environmentální manažerský systém II GJP a SOŠ Slavičín

Ověřování VP Environmentální manažerský systém II GJP a SOŠ SlavičínOvěřování vzdělávacího programu Environmentální manažerský systém II Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín v rámci projektu DVpV

Vzdělávací program EMS II vytvořený Mgr. Procházkovou je svým obsahem zaměřen na seznámení a prohloubení poznatků účastníků  v základních ekologických pojmech a činnostech spojených s ochranou životního prostředí, přírody a činnosti člověka.

Podstatou vzdělávání je proškolení  účastníků v předem stanovených dílčích modulech formou výuky s diskuzí pomocí PowerPointových prezentací,  a ověřením jejich dosažených vědomostí a znalostí formou průběžných a závěrečných testů. Cílem tohoto vzdělávání je seznámit účastníky se základními pojmy, globálními problémy lidstva, udržitelným rozvojem a minimalizací dopadů činnosti člověka a společnosti na životní prostředí a předcházení ohrožení životního prostředí a aktivně je podnítit k dosažení těchto cílů. Tento vzdělávací program je  pochopitelně zaměřen na problematiku spojenou s řešením ŽP  v plném rozsahu.

Ověřování VP se konalo v  samostatných dílčích modulech v  areálu ekologického institutu Veronica v Hostětíně, proslavený i návštěvou samotného prince britského impéria Charlese.  V tomto příznačném prostředí,  pod lektorováním Mgr. Ivy Procházkové, proběhla výuka VP v rozsahu 40 hodin a jeho ověřování  se uskutečnilo od měsíce května do konce  června s ukončením 27. června 2012, viz foto.  Celkem bylo vyškoleno 7 pracovnic různých organizací, které obdrželi Osvědčení, viz ukázka.

Manažer projektu společně s HVOŘem Ing. Urbánkem v doprovodu ředitele školy Mgr. Maryáše  navštívili tento VP  v jeho závěru a po prohlídce ekologického institutu si sami vyzkoušeli některé závěrečné testy přichystané účastníkům ověřování. Ředitel školy spolu s manažerem projektu předali účastníkům osvědčení a popřáli jim mnoho úspěchů při přenosu nově získaných poznatků a dovedností do své činnosti a k prosazování jejich řešení ve vztahu k životnímu prostředí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.