Ověřování vzdělávacího programu Programování řídícího systému Sinumerik 810D- fréza a Programování řídícího systému Sinumerik 810D- soustruh SPŠpolytechnické – COP Zlín v rámci projektu DVpV

Ověřování VP SinumericVzdělávací programy Programování řídícího systému Sinumerik autorů Evžena Svobody a Bc. Kulíška jsou zaměřeny na zdokonalení a specializaci zaměstnanců strojírenských firem při výrobě obráběných dílců.


Podstatou tohoto vzdělávání je vyškolení operátorů obráběcích center na úroveň, kdy budou schopni pomocí školeného programu samostatně ovládat, obsluhovat a vyrábět zadané drobné obrobky s možností jejich operativní změny dle požadovaných geometrických rozměrů a požadavků.
Tyto vzdělávací programy jsou zaměřeny na ovládání programů pro práci na fréze a na soustruhu s příslušným vybavením, které jsou nedílnou součástí každého strojního zařízení či celku ve vybraných výrobních firmách zabývajících se automatizovaným obráběním.
Ověřování tohoto VP proběhlo během jednoho týdne v prostorách školy, na speciálně vybudovaných a zařízených učebnách odloučeného pracoviště Růmy, pod vedením lektorů Svobody, ing. Stavjaníčka a vedoucího skupiny ing. Charváta. Vymezená délka VP byla stanovena na 40 hodin a jejich ověřování probíhalo od 27. února do 2. března t.r. v rozdělených skupinách dle VP, přičemž bylo vyškoleno 5 soustružníků a 7 frézařů. Účastníci vzdělávání načerpali nové zkušenosti a dovednosti, které zúročili zhotovením drobných obráběných dílců, které si sami navrhli a jejich výrobu naprogramovali do jejich konečného vzniku.
Manažer projektu několikráte navštívil tyto ověřované VP, viz foto, a prokonzultoval s účastníky ověřování i otázku jejich dalšího vzdělávání a postojů k vzdělávání formou dotazníku.
Slavnostní ukončení VP proběhlo dne 2. března za účasti Řešitele školy ing. Laciny, vedoucího střediska Bc. Málka, lektorů a vedoucího skupiny a manažera projektu, kdy bylo účastníkům předáno osvědčení o tomto vzdělávání a na památku propisovací tužka s názvem projektu a logolinkem ESF. Současně jim bylo prostřednictvím webových stránek projektu nabídnuto jejich další dovzdělávání v podobných zaměřeních, které budou organizovány partnery projektu během tohoto období.
Účastníci tohoto vzdělávání vyslovili velkou spokojenost s celým průběhem a zabezpečením školení a poděkovali za možnost takovéhoto způsobu dovzdělávání, které bude mít zcela jistě pro jejich další práci a profesní růst přínos.

Ukázky osvědčení za ověřování VP:

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.