Ověřování VP Výběrová řízení na OA Uh. Hradiště

Ověřování VP Výběrová řízení na OA Uh. HradištěOvěřování vzdělávacího programu Výběrová řízení pro pracovníky samospráv a organizace u partnerské školy OA,VOŠ a JŠ Uherské Hradiště v rámci projektu DVpV.

Vzdělávací program Výběrová řízení pro pracovníky samospráv a organizace autorů ing. Prokeše a Mgr. Janečkové je cílenou pomocí vedoucím pracovníkům těchto institucí při zadávání, řízení a vyhodnocování veřejných zakázek,  řešených zákonem č. 137/2006 Sb.

Podstatou tohoto vzdělávání je proškolení pracovníků samospráv v ovládání a větší znalosti základních pravidel a kroků při zadávání a řízení veřejných zakázek vymezených příslušným zákonem. I když se mohou pracovníci veřejných správ a samospráv obrátit na specializované instituce případně právnické osoby, budou schopni po proběhlém školení zvládnout tyto činnosti samostatně tak, aby nedošlo k ohrožení či porušení stanovených opatření, postupů a kroků při těchto zakázkách.

Ověřování tohoto VP probíhá v prostorách školy výukou probíraných celků.  Vymezená délka VP je stanovena na 50 hodin a jeho ověřování probíhá od března t.r. s průměrný počtem asi 8 školených účastníků. Účastníci vzdělávání budou proškoleni i v používání elektronických nástrojů v procesu soutěží při zadávání veřejných zakázek.

Manažer projektu dne 27.3.2012 navštívil tento ověřovaný VP, viz foto, kdy se zúčastnili tohoto školení pod vedením ing. Prokeše právě někteří starostové obcí, kterým byl předán k vyplnění dotazník k otázkám jejich dalšího vzdělávání a postojů k vzdělávání, který poslouží k celkovému  přehledu a vyhodnocení běhu projektu Další vzdělávání pro Vás.

Dne 24. 5. 2012 bylo ukončeno dovzdělávání účastníků tohoto VP za účasti lektora Ing. Prokeše a ředitele školy Ing. Durďáka.

Slavnostní předání Osvědčení účastníkům ověřování VP, viz foto, bylo stanoveno na 7. 6. 2012 na půdě školy a proběhlo neformální besedou s účastníky pilotáže o poznatcích z průběhu ověřování a další možné spolupráci mezi školou a těmito sociálními partnery. Byly rovněž navrženy i další možné okruhy a témata vhodné pro možnost dalšího vzdělávání dospělých.
Na základě odevzdaných připomínek odborného dotazníku bude provedeno jeho vyhodnocení a případné doplnění a úprava vzdělávacího programu pro další období.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.