Ověřování vzdělávacího programu TPM SOŠ Otrokovice v rámci projektu DVpV

Vzdělávací program Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) autorů ing. Polýnka a ing. Cupáka je zaměřen na společnou péči zaměstnanců výroby a údržby o stroje a zařízení v koncernu Barum Continental společnost s r.o. Vzhledem ke svému zaměření, kdy se jedná o další vývojový stupeň organizace údržby mezi obsluhou stroje (operátorem) a údržbářem zařízení, lze tohoto způsobu použít i v dalších firmách a organizacích.
Podstatou tohoto vzdělávání je vyškolení operátorů na úroveň, kdy v samostatné údržbě a prevenci je schopen odstraňovat drobné poruchy a účinně spolupracovat s údržbářem a předcházet tak větším prostojům a zbytečným poruchám, které mohou snížit výkonnost celé výroby. Stroje tak běží bez zbytečných prodlev a jeho využitelnost narůstá. Tento způsob organizování údržby je taktéž nedílnou součástí péče o pracovní prostředí, je šetrné k životnímu prostředí a řeší otázky ŽP.
Tento vzdělávací program je zaměřen na pneumatické a hydraulické mechanismy (systémy), které jsou nedílnou součástí každého strojního zařízení či celku ve všech výrobních a obslužných provozech.
Ověřování tohoto VP probíhá v prostoru firmy Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice na vzdělávacím středisku a přímo v jednotlivých provozech při předvádění probíraných celků. Vymezená délka VP je stanovena na 40 hodin a jeho ověřování probíhá od ledna t.r. s průměrný počtem školených účastníků okolo 30.
Manažer projektu dne 17.2.2012 navštívil tento ověřovaný VP, viz foto, a prokonzultoval s účastníky ověřování i otázku jejich dalšího vzdělávání a postojů k vzdělávání.
V měsíci květnu t.r. bylo ukončeno dovzdělávání účastníků tohoto VP za účasti lektorů Ing. Polýnka a Ing. Cupáka. Celkem se v průběhu vzdělávání zúčastnilo 22 pracovníků firmy Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice.
Slavnostní předání Osvědčení účastníkům ověřování VP, viz ukázka, proběhlo dne 22.6. 2012 na půdě partnera a proběhlo neformální besedou s účastníky pilotáže o poznatcích z průběhu ověřování a další možné spolupráci mezi školou a tímto významným sociálním  partnerem, který představuje jednoho z nejdůležitějších a největších  výrobců Zlínského kraje.  V průběhu ověřování byly zpracovány a vyhodnoceny všeobecné dotazníky účastníků ověřování,  viz ukázka části včetně grafického zpracování dotazníků, a které svědčí o péči této firmy o své zaměstnance na poli neustálého vzdělávání, jak vyplývá z odpovědí dotazníků.
Na základě odevzdaných připomínek odborných dotazníků bude provedeno jejich vyhodnocení  a případné doplnění a úprava vzdělávacího programu pro další období.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.