Ověřování vzdělávacího programu Zavedení a využití elektronického objednávkového systému v restauračním provozu u partnerské školy SOŠ Luhačovice v rámci projektu DVpV

Zavedení a využití elektronického objednávkového systému v restauračním provozuVzdělávací program Zavedení a využití elektronického objednávkového systému v restauračním provozu autorů Mgr. Šuráňové Martiny a Bc. Maňase je cílenou pomocí odborným pracovníkům, pohybujících se v restauračním nebo obdobném obsluhujícím prostředí, při provádění zadávání a vyřizování objednávek jídel a pokrmů spojených s touto činností.

Podstatou a cílem tohoto vzdělávání je proškolení odborných pracovníků, zejména číšníků a dalšího obslužného personálu na nové podmínky obsluhy a vydávání jídel mobilním způsobem a za řízení a sledování této činnosti centrálním počítačem a pomocí kapesních počítačů prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi, přičemž se tímto způsobem značně zrychlí a zlepší činnosti obsluhy včetně zvýšení jejich kontroly a dopadu na celkové úspory finančních prostředků podniku.

Ověřování tohoto VP probíhá v prostorách školy (Domova mládeže) výukou probíraných celků za pomoci počítačů a zakoupeného software. Vymezená délka VP je stanovena na 40 hodin a jeho ověřování probíhá od května až do června t.r. s průměrný počtem 7 školených účastníků.

Manažer projektu společně s HVOŘem Ing.Urbánkem navštívili dne 17. 5. 2012 v odpoledních hodinách tento ověřovaný VP, viz foto, kdy se zúčastnili zahájení, uvítání a částečné výuky posluchačů tohoto vzdělávání pod vedením lektorů Mgr. Šuráňové a Bc. Maňase a za přítomnosti ředitele školy PaedDr. Miličky. Popřál posluchačům úspěšné zakončení tohoto vzdělávání vykonanou zkouškou z ověřovaného vzdělávacího programu, využití nabytých zkušeností a dovedností s ICT systémem Smart Waiter do jejich provozů a hodně zdaru do jejich pracovní činnosti. Připomněl účastníkům vyplnění příslušných dotazníků ve vztahu k jejich dalšímu vzdělávání a postojů k vzdělávání a taktéž případné připomínkování vzorně připraveného VP pro jeho vyhodnocení a k případnému vylepšení. Účastníkům ověřování bude po jeho skončení předáno osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu, u něhož je začleněno vzdělávání se zapojením a ovládáním ICT, které zajisté poslouží jako doklad o doplněném odborném vzdělání, nebo jako doklad uznání částečné kvalifikace v daných zaměstnavatelských firmách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.