Ověřování vzdělávacího programu 3D metrologie Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod v rámci projektu DVpV

Ověřování vzdělávacího programu 3D metrologie Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod v rámci projektu DVpVVzdělávací program 3D metrologie vytvořený Pavlem Rožkem a Pavlem Urbánkem je svým obsahem zaměřen na zdokonalení a specializaci zaměstnanců zejména strojírenských a zpracovatelských firem při výrobě obráběných a tvářených dílců k jejich přesnému vymezení.


Podstatou vzdělávání je vyškolení těchto pracovníků na úroveň, kdy budou schopni pomocí školeného programu samostatně ovládat, obsluhovat a řešit požadované úkony na vyčleněných přístrojích a zařízeních spojených s kompletní metrologií výrobků a dílců.
V současné době se u firem zabývajících se výrobou dílců s velmi přesnými rozměry a přísnými požadavky na minimální úchylky a celkové provedení výroba neobejde bez pracovníků provádějících důkladnou metrologickou kontrolu opírající se o schválené referenční vzorky daných dílců či výrobků. A to zejména ve vztahu k normám ČSN ISO.
Tento vzdělávací program je propojen s ICT. Zaměřuje se na ovládání přístrojů schopných zajistit vysoce náročné úkoly a požadavky pro kompletní přeměření a vyhodnocení prostorově složitých dílců nedestrukčním způsobem a s přehlednou archivací potřebných údajů. Tyto údaje slouží jako doklad pro vlastní potřeby či pro odběratele v případě vyřešení DOV.
Ověřování VP se konalo v osmi samostatných dílčích modulech v překrásném areálu SPŠ a OA Uherský Brod. Ve speciálně vybudovaných a moderně zařízených učebnách Centra pro výuku hi-technologií školení vedl lektor Pavel Rožek. Hodinová dotace VP byla stanovena na 40 hodin a jeho ověřování se uskutečnilo od 28. února do 2. května 2012. Účastníci vzdělávání byli rozděleni do skupin dle konkrétního modulu VP. Celkem bylo vyškoleno 14 pracovníků různých zpracovatelských firem, kteří obdrželi Osvědčení, viz ukázka.
Účastníci vzdělávání načerpali nové zkušenosti a dovednosti, zejména při práci s novými software, měřicími přístroji a zařízeními. Díky tomu tak budou schopni provádět speciální měřicí úkony až do stavu vytvoření požadovaných výstupních protokolů k dokladovosti tohoto měření.
Manažer projektu společně s HVOŘem Ing. Urbánkem tento VP v doprovodu Řešana Mgr. Jančaříkové a ŠKOVEDa Ing. Ondry navštívili v jeho závěru (viz foto). Všem účastníkům popřáli mnoho úspěchů při přenosu nově získaných dovedností a znalostí do své činnosti v mateřských firmách.
Účastníci vzdělávání velmi kladně hodnotili celý průběh a zabezpečení akce. Rovněž vyjádřili spokojenost s touto jedinečnou možností doplnit si své profesní vzdělání, které bude mít pro jejich další práci a profesní růst v oblasti metrologie přínos.

„Naším cílem bylo zpřístupnit a přiblížit zaměstnancům firem moderní metody 3D měření ve strojírenství a jeho využití v praxi. Díky tomuto vzdělávacímu programu získají zaměstnavatelé kvalifikovanější a vysoce odborně zaměřené pracovníky. Tím se jim zvýší kvalita výroby, produktivita a celková efektivita práce a konkurenceschopnost,“ dodal na závěr ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Rostislav Šmíd.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.